Farmakoloji: İlaç Geliştirme Çevrimiçi Kurs Modülleri
Modüller Modül Süresi
1. Yeni İlaçlar Nasıl Keşfedilir 5 Ders 2 saat 15 dakika
2. Bir İlacın İnsanda Test Edilmesine Yönelik Hususlar 3 Ders 1 saat 13 dakika
3. Araştırmaya Dönük İlaçlar İnsanlarda Nasıl Test Edilir 4 Ders 1 saat 58 dakika
4. Yeni İlaçlar İçin Ruhsatlandırma İnceleme Süreci 5 Ders 1 saat 30 dakika
5. Onay Sonrası Aktiviteler 2 Ders 55 dakika
Her modül 2 veya daha fazla derse ayrılır. Her bir dersin süresi değişmekle beraber tamamlanması 15 ila 40 dakika arasında bir zaman gerektirir.

Her modülde, sizinle ve modüle eriştiğiniz bilgisayar ile ilişkili olan, yer işareti ekleme özellikleri bulunur. Yer işareti ekleme, sadece modüle aynı bilgisayardan yeniden erişildiğinde geçerlidir. Modüle farklı bir bilgisayardan ikinci kez erişiyorsanız, yer işaretiniz bu ikinci bilgisayara taşınmayacaktır. Ancak, tüm modüllerde bir Menü sekmesi vardır ve bu sekme sayesinde modül içerisinde, ziyaret edilen son sayfa da dahil olmak üzere istenilen sayfaya gidilebilir.

Her dersin sonunda ise, öğrendiklerinizi değerlendirmenizi sağlayacak bilgi kontrolleri mevcuttur. Bu kontrollerde, doğru cevabı seçmeniz için size 2 deneme hakkı verilir ve bu denemelerin sonunda size geri bildirim sağlanır. Bu bilgi kontrollerinde puanlama yapılmaz.

Kursu tamamladıktan sonra lütfen aşağıdaki Anketi doldurunuz.

ANKET